บุคลากรงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 15 December 2012 02:36

นางสาวพูมิชาติ เอียดแก้ว

หัวหน้างานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต

นางสาวลดาวัลย์ วชิรเมฆากุล

ผช.หน.งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต

หน.หน่วยพัฒนาและฝึกอบรมนิสิต

นายสำเริง  เครื่องไธสง

ผช.หน.งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต

หน.หน่วยวินัยและสอบสวนนิสิต

นางสาวศิริรัตน์ เอี่ยมประไพ

หน.หน่วยพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล

นางสาววกันตนา  ยาว ิเลิง

ประจำหน่วยพัฒนาและฝึกอบรมนิสิต

นายชนินทร  ลีจาด

ธุรการประจำงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต

Last Updated on Monday, 25 January 2021 02:52