บุคลากรงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 15 December 2012 02:36

นายวิชาญ  วงษ์สังข์

หัวหน้างานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต

Tel. 084-1646145

นายสำเริง  เครื่องไธสง

หัวหน้าหน่วยสอบสวนและระเบียบวินัยนิสิต

หัวหน้าหน่วยส่งเสริมวัฒนธรรมและคุณธรรมนิสิต

Tel. 084-4210206

นางสาวพูมิชาติ  เอียดแก้ว

หัวหน้าหน่วยส่งเสริมวินัยและสร้างภูมิคุ้มกันนิสิต

หัวหน้าหน่วยพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล

Tel. 090-9546945

นางสาวศิริรัตน์ เอี่ยมประไพ

ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล

Tel.091-7385663

นางสาวอาทิณี  ปานคลัง

หัวหน้าหน่วยส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและจิตอาสา

Tel. 087-7099520

ว่าที่ร้อยตรีชัยมงคล  มานะจักร์

ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยส่งเสริมวินัยและสร้างภูมิคุ้มกันนิสิต

Tel.082-8839766

นางสาววรัญญา  ศรีสังวาลย์

ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสอบสวนและระเบียบวินัยนิสิต

Tel. 097-1314185

นางสาววรรณิศา  ท้าวประสิทธิ์

ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและจิตอาสา

นายชนินทร  ลีจาด

ธุรการประจำงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต

Last Updated on Monday, 02 October 2017 08:08