บุคลากรงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 15 December 2012 02:36

นายวิชาญ  วงษ์สังข์

หัวหน้างานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต

Tel. 084-1646145

นายสำเริง  เครื่องไธสง

ผช.หน.งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต

หน.หน่วยวินัยและสอบสวนนิสิต

Tel. 084-4210206

นางสาวพูมิชาติ  เอียดแก้ว

ผช.หน.งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต

หน.หน่วยพัฒนาและฝึกอบรมนิสิต

ผช.หน.พัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล

Tel. 090-9546945

นางสาวศิริรัตน์ เอี่ยมประไพ

หน.หน่วยพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล

Tel.091-7385663

นางสาวลดาวัลย์ วชิรเมฆากุล

ผช.หน.หน่วยวินัยและสอบสวนนิสิต

ผช.หน.หน่วยพัฒนาและฝึกอบรมนิสิต

Tel. 086-0659972

ว่าที่ร้อยตรีชัยมงคล  มานะจักร์

ประจำหน่วยพัฒนาและฝึกอบรมนิสิต

Tel.062-8751223

นางสาววรัญญา  ศรีสังวาลย์

ประจำหน่วยวินัยและสอบสวนนิสิต

ประจำหน่วยพัฒนาและฝึกอบรมนิสิต

Tel. 097-1314185

นางสาววรรณิศา  ท้าวประสิทธิ์

ประจำหน่วยพัฒนาและฝึกอบรมนิสิต

Tel. 061-4149987

นายชนินทร  ลีจาด

ธุรการประจำงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต

Last Updated on Wednesday, 08 August 2018 05:03