ประชาสัมพันธ์โครงการ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 14 January 2013 06:27

ที่นี่..กิจกรรมเพื่อสังคม

.......................................................................

การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

111

111

...........................................................................................................................

 

ขอเชิญนิสิตทุกชั้นปี สมัครเข้าร่วมโครงการ

ปฏิทินกิจกรรม สิงหาคม-กันยายน 2560 (อัพเดทล่าสุด)


ชื่อโครงการ วันที่จัด ช.ม.กิจกรรม สมัครได้ที่
นนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ # 1

23 ส.ค.60

09.00-15.00 น.

เพื่อสังคม 1 ช.ม.

หน้างาน

ชั้น 1

ปันรักสู่น้องเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ # 8

26 ส.ค.60

08.00-13.00 น.

เพื่อสังคม 3 ช.ม.

งานวินัยฯ

ชั้น 3

ปันรักสู่น้องเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ # 9

2 ก.ย.60

08.00-13.00 น.

เพื่อสังคม 3 ช.ม.

 

งานวินัยฯ

ชั้น 3

เรียนรู้การใช้ชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง #2

3 ก.ย.60

08.00-14.00 น.

คุณธรรม 5 ช.ม.

งานวินัยฯ

ชั้น 3

เคยูรุ่นใหม่ตามรอยพ่อแบบพอเพียง

4 ก.ย.60

16.30-20.00 น.

การคิดฯ 3 ช.ม.

งานวินัยฯ

ชั้น 3

Gen Z ลด ละ เลิก บุหรี่ฯ

5 ก.ย.60

16.30-20.00 น.

คุณธรรม 3 ช.ม.

งานวินัยฯ

ชั้น 3

ศึกษาธรรมะไหว้พระทำบุญ 9 วัดฯ

9 ก.ย.60

08.00-18.00 น.

คุณธรรม 7  ช.ม.

งานวินัยฯ

ชั้น 3

นนทรีรู้รักสามัคคีเพื่อพ่อของแผ่นดิน

10 ก.ย.60

08.00-16.00 น.

ความสัมพันธ์ฯ 2 ช.ม.

สุขภาพ 2 ช.ม.

งานวินัยฯ

ชั้น 3

นนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ # 2

20 ก.ย.60

09.00-15.00 น.

เพื่อสังคม 1 ช.ม.

งานวินัยฯ

ชั้น 3


สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-118-0150-9 หรือ 084-4210206

 

*********************************************************************

ดาวน์โหลด


**************************************************************

ประมวลภาพกิจกรรม

111111

1111119 วัด 9 ความดี#21111111111การรณรงค์งดเล่นการพนัน#1111111เรียนรู้การบริหารจัดการองค์กร#1

111111

เกษตรอาสาอ่านออกเสียงเพื่อคนตาบอด//// ปันรักสู่น้อง#611111111111พัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นบัณฑิต

*********************************************************************************

 

การแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วน 1386


 

Last Updated on Friday, 04 August 2017 08:09