ประชาสัมพันธ์โครงการ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 14 January 2013 06:27

ที่นี่กิจกรรมเพื่อสังคม (นนทรีอาสา)

.......................................................................

รับสมัครนิสิตทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการ

ดาวน์โหลด


***************************************************************************

 

 

สมัครได้ที่ งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต กองกิจการนิสิต ชั้น 3 อาคารระพีสาคริก

หรือ หน่วยบริการพื้นฐาน งานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก

โทร. สอบถาม 08-4421-0206


................................................................................................................................................................................

การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

111

111

 

*********************************************************************

ดาวน์โหลด


**************************************************************

ประมวลภาพกิจกรรมเด่น ปีงบประมาณ 2560

1111

บรรพชาอุปสมบทหมู่ฯ1111เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ111การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์


1111

บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลฯ1ปันรักสู่น้องถวายเป็นพระราชกุศลฯ1พัฒนา มก.บ้านหลังเล็กฯ


1111

ปฏิบัติดีวันวิสาขบูชาฯ111111ไม่ทุจริตการสอบ1111111111ทำดีตามคำพ่อสอน

111111

11*********************************************************************************

 

การแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วน 1386


 

Last Updated on Thursday, 14 December 2017 09:06