ประชาสัมพันธ์โครงการ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 14 January 2013 06:27

ขอเชิญนิสิตทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ


เข้าร่วมโครงการได้ที่ เพจ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

**************************************************************************

วินัยนิสิตที่นิสิตทุกคนต้องทราบ !!!!

# แต่งกายอย่างไรให้สง่าและน่าภาคภูมิใจ #

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ส่อ-ทุจริตในการสอบ ผิดวินัยนิสิต #

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร#

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# คู่มือสำหรับนิสิต #

*ข้อมือ

ดาวน์โหลด


***********************************************************1111

 


 

Last Updated on Friday, 14 May 2021 06:47