ประชาสัมพันธ์โครงการ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 14 January 2013 06:27

ปฏิทินกิจกรรมระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2561

.......................................................................

1. ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (สมัครที่ ชั้น 3 งานวินัยฯ กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก)

10 เม.ย.61 เวลา 12.00-17.00 น. ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณธรรม 3 ชม.

-----------------------------------------------------------------------------------

2. ปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 5/61 (สมัครที่ ชั้น 3 งานวินัยฯ กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก)

21 เม.ย.61 เวลา 08.00-14.00 น. ณ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เพื่อสังคม 5 ชม.

-----------------------------------------------------------------------------------

3. นิสิตรุ่นใหม่ไม่ยุ่งเกี่ยวอบายมุข (สมัครที่ชั้น 3 งานวินัยฯ กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก)

28 เม.ย.61 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยายฯ ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก

คุณธรรม 4 ชม. และ สุขภาพ 3 ชม.

-----------------------------------------------------------------------------------

4. นนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 5/61 (สมัครหน้างาน)

1 พ.ค.61 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องบรรยาย ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก

เพื่อสังคม 1 ชม.

----------------------------------------------------------------------------------

5. รณรงค์ไม่ทุจริตในการสอบ (สมัครที่ชั้น 3 งานวินัยฯ กองกิจการนิสิต อาคารรพีสาคริก)

3 พ.ค.61 เวลา 11.00-13.00 น. ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณธรรม 3 ชม.

----------------------------------------------------------------------------

6. ปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 6/61 (สมัครที่ชั้น 3 งานวินัยฯ กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก)

19 พ.ค.61 เวลา 08.00-14.00 น. ณ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เพื่อสังคม 5 ชม.

----------------------------------------------------------------------------

7. ไหว้พระเวียนเทียนวันวิสาขบูชา (สมัครที่ชั้น 3 งานวินัยฯ กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก)

29 พ.ค.61 เวลา 17.00-19.00 น. ณ อาคารพุทธเกษตร

คุณธรรม 2 ชม.

----------------------------------------------------------------------------

8. รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (สมัครที่ชั้น 3 งานวินัยฯ กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก)

31 พ.ค.61 เวลา 16.30-20.30 น. ณ ห้องบรรยาย ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก

คุณธรรม 3 ชม.

----------------------------------------------------------------------------

9. นนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 6/61 (สมัครหน้างาน)

16 มิ.ย.61 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องบรรยาย ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก

เพื่อสังคม 1 ชม.

---------------------------------------------------------------------------

10. อุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (สมัครที่ชั้น 3 งานวินัยฯ กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก)

ระหว่างเดือน มิ.ย.61  สถานที่ปฏิบัติ ณ วัดบวรนิเวศวรวิหาร กรุงเทพฯ

ไม่มี ชม.กิจกรม

--------------------------------------------------------------------------

11. รณรงค์วันต่อต้านสิ่งเสพติดโลก (สมัครที่ชั้น 3 งานวินัยฯ กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก)

26 มิ.ย.61 เวลา 16.30-20.30 น. ณ ห้องบรรยาย ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก

คุณธรรม 3 ชม.

-------------------------------------------------------------------------

12. ปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 7/61 (สมัครที่ชั้น 3 งานวินัยฯ กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก)

30 มิ.ย.61 เวลา 08.00-14.00 น. ณ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เพื่อสังคม 5 ชม.

------------------------------------------------------------------------

13. สื่อรณรงค์งดดื่มเหล้าเข้าพรรษา (สมัครที่ชั้น 3 งานวินัยน กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก)

ระหว่าง เมษายน-มิถุนายน 2561 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ระหว่างเดือนเมษายน ประชาสัมพันธ์โครงการ

- 1-18 พฤาภาคม นิสิตส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

- 21-25 พฤษภาตม คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงานและมอบเงินรางวัล

จำนวนเงินรางวัล

- รางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน 3000 บาท

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นเงิน 2000 บาท

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นเงิน 1000 บาท

- รางวัลชมเชย 5 รางวัลๆละ 500 บาท

-------------------------------------------------------------------------

หรือสมัคร-สอบถาม หน่วยบริการพื้นฐาน งานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก

โทร. 08-4421-0206

................................................................................................................................................................................

การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

111

111

 

 

*********************************************************************

ดาวน์โหลด


**************************************************************

ประมวลภาพกิจกรรมเด่น ปีงบประมาณ 2560

1111

บรรพชาอุปสมบทหมู่ฯ1111เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ111การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์


1111

บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลฯ1ปันรักสู่น้องถวายเป็นพระราชกุศลฯ1พัฒนา มก.บ้านหลังเล็กฯ


1111

ปฏิบัติดีวันวิสาขบูชาฯ111111ไม่ทุจริตการสอบ1111111111ทำดีตามคำพ่อสอน

111111

11*********************************************************************************


 

Last Updated on Tuesday, 20 March 2018 09:02