ประชาสัมพันธ์โครงการ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 14 January 2013 06:27

ที่นี่..กิจกรรมเพื่อสังคม

.......................................................................

การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

111

111

...........................................................................................................................

 

ขอเชิญนิสิตทุกชั้นปี สมัครเข้าร่วมโครงการ

ปฏิทินกิจกรรม เม.ย.-มิ.ย. 2560 (อัพเดทล่าสุด)


ชื่อโครงการ วันที่จัด ช.ม.กิจกรรม สมัครได้ที่
อุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

21-29 มิ.ย.60


-

งานวินัยฯ

ชั้น 3

บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ฯ ครั้งที่ 10

19 เม.ย.60

09.00-15.00 น.

เพื่อสังคม 1 ช.ม.

หน้างาน

ชั้น 1

นนทรีแรลลี่สุขภาพดีตามแบบพ่อ

22 เม.ย.60

08.00-16.00 น.

การคิดฯ 4 ช.ม.

สุขภาพ 2 ช.ม.

งานวินัยฯ

ชั้น 3

นิสิตร่วมใจต่อต้านอบายมุขใน มก.ฯ

23 เม.ย.60

08.30-16.30 น.

สุขภาพ 6 ช.ม.

งานวินัยฯ

ชั้น 3

บัณฑิตไทยไม่โกงเพื่อพ่อเพื่อชาติเพื่อแผ่นดิน

25 เม.ย.60

16.30-20.00 น.

คุณธรรม 3 ช.ม.

งานวินัยฯ

ชั้น 3

รักเดียวแบบพ่อเพื่อป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์ฯ

26 เม.ย.60

16.30-20.00 น.

สุขภาพ 3 ช.ม.

หน้างาน

ชั้น 1

ปันรักสู่น้องถวายเป็นพระราชกุศลฯ เดือนเมษายน

29 เม.ย.60

08.00-13.00 น.

เพื่อสังคม 3 ช.ม.

งานวินัยฯ

ชั้น 3

ปฏิบัติดีวันวิสาขบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

30 เม.ย.60

07.00-18.00 น.

คุณธรรม 7 ช.ม.

งานวินัยฯ

ชั้น 3

เรียนรู้คำพ่อสอนเพื่อพัฒนาการพูด

2 พ.ค.60

16.30-20.00 น.

การคิดฯ 3 ช.ม.

งานวินัยฯ

ชั้น 3

สุดยอดปลอดเหล้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

3 พ.ค.60

08.00-20.00 น.

สุขภาพ 7 ช.ม.

งานวินัยฯ

ชั้น 3

ปันรักสู่น้องถวายเป็นพระราชกุศลฯ เดือนพฤษภาคม

6 เม.ย.60

08.00-13.00 น.

เพื่อสังคม 3 ช.ม.

งานวินัยฯ

ชั้น 3

ปฏิบัติสมาธิถวายเป็นพระราชกุศลฯ

7 พ.ค.60

08.00-14.00 น.

คุณธรรม 5 ช.ม.

งานวินัยฯ

ชั้น 3

นิสิตเกษตรซื่อสัตย์ตามรอยพ่อโดยไม่ทุจริตการสอบ 2

8 พ.ค.60

16.30-20.30 น.

สุขภาพ 3 ช.ม.

งานวินัยฯ

ชั้น 3

นิสิตรุ่นใหม่รวมใจลดละเลิกบุหรี่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

31 พ.ค.60

08.00-20.00 น.

สุขภาพ 7 ช.ม.

งานวินัยฯ

ชั้น 3

บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 ปีฯ ครั้งที่ 11

11 พ.ค.60

09.00-15.00 น.

เพื่อสังคม 1 ช.ม.

หน้างาน

ชั้น 1

ปันรักสู่น้องถวายเป็นพระราชกุศลฯ เดือนมิถุนายน

17 มิ.ย.60

08.00-13.00 น.

เพื่อสังคม 3 ช.ม.

งานวินัยฯ

ชั้น 3

ทำดีตามคำพ่อสอน ครั้งที่ 1

18 มิ.ย.60

08.00-15.00 น.

คุณธรรม 8 ช.ม.

งานวินัยฯ

ชั้น 3

พลังบวกสร้างสุขให้ชีวิตตามแนวคิดแบบพ่อ

20 มิ.ย.60

16.30-20.00 น.

การคิดฯ 3 ช.ม.

งานวินัยฯ

ชั้น 3

บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 ปีฯ ครั้งที่ 12

21 มิ.ย.60

09.00-15.00 น.

เพื่อสังคม 1 ช.ม.

งานวินัยฯ

ชั้น 3

อ่านออกเสียงเพื่อคนตาบอดฯ ครั้งที่ 2

24 มิ.ย.60

08.00-15.30 น.

เพื่อสังคม 6 ช.ม.

งานวิยัยฯ

ชั้น 3

พัฒนา มก. บ้านหลังเล็กในแผ่นดินของพ่อ ครั้งที่ 1

25 มิ.ย.60

08.00-15.30 น.

เพื่อสังคม 6 ช.ม.

งานวินัยฯ

ชั้น 3

เยาวชนรุ่นใหม่รวมใจต้านภัยเสพติดฯ

26 มิ.ย.60

10.30-20.00 น.

คุณธรรม 5 ช.ม.

งานวินัยฯ

ชั้น 3

เดินตามแบบพ่อสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ

27 มิ.ย.60

16.30-20.00 น.

คุณธรรม 3 ช.ม.

งานวินัยฯ

ชั้น 3

เรียนรู้สุขภาวะ สุขที่พอดีตามแบบพ่อ

29 มิ.ย.60

16.30-20.00 น.

สุขภาพ 3 ช.ม.

งานวินัยฯ

ชั้น 3

คนรุ่นใหม่ไม่ทุจริตคอรัปชั่นฯ

30 มิ.ย.60

16.30-20.00 น.

คุณธรรม 3 ช.ม.

งานวินัยฯ

ชั้น 3


สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-118-0150-9 หรือ 084-4210206

 

*********************************************************************

ดาวน์โหลด


**************************************************************

ประมวลภาพกิจกรรม

111111

1111119 วัด 9 ความดี#21111111111การรณรงค์งดเล่นการพนัน#1111111เรียนรู้การบริหารจัดการองค์กร#1

111111

เกษตรอาสาอ่านออกเสียงเพื่อคนตาบอด//// ปันรักสู่น้อง#611111111111พัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นบัณฑิต

*********************************************************************************

 

การแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วน 1386


 

Last Updated on Wednesday, 05 April 2017 07:01