โปสเตอร์รณรงค์ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 17 December 2012 10:03

1. โปสเตอร์การแต่งกายนิสิต

ดาวน์โหลด ชุดนิสิตแบบ 1 / ชุดนิสิตแบบ 2 / ชุดพิธีการ / ชุดพละ

***************************************************************************

2. โปสเตอร์ไม่ส่อ-ทุจริตในการสอบ

ดาวน์โหลด โปสเตอร์แบบ 1 / โปสเตอร์แบบ 2 / โปสเตอร์แบบ 3 / โปสเตอร์แบบ 4

***************************************************************************

3. สื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยและถูกต้องตามวินัยจราจร

ดาวน์โหลด โปสเตอร์รณรงค์ / สติ้กเกอร์แบบ 1 / สติ้กเกอร์แบบ 2 / สติ้กเกอร์แบบ 3

***************************************************************************

4. โปสเตอร์ IDKU

ดาวน์โหลด โปสเตอร์แบบ 1 / โปสเตอร์แบบ 2

***************************************************************************

5. โปสเตอร์รณรงค์ไม่ดื่มสุรา เบียร์ หรือเสพสารเสพติด

ดาวน์โหลด แบบ 1 / แบบ 2 / แบบ 3 / แบบ 4 / แบบ 5 / แบบ 6

***************************************************************************

6. โปสเตอร์รณรงค์งดเล่นการพนัน

ดาวน์โหลด โปสเตอร์แบบ 1 / โปสเตอร์แบบ 2 / โปสเตอร์แบบ 3 / โปสเตอร์แบบ 4

**************************************************************************

7. คู่มือปลอดภัยไร้กังวล ในรั้วนนทรี

ดาวน์โหลด

***************************************************************************

 

11

Last Updated on Monday, 20 April 2020 07:04