กิจกรรม ปี 2562 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 15 January 2020 05:23

11111111 111111111111

11โครงการจัดทำสื่อวินัยนิสิต ครั้งที่ 1-62111111โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตฯ 1-62

 

1111111111

11111โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 1-621111111โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตฯ 2-62

 

1111111111

11111โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่  2-6211111111111โครงการ KU Cupid Day

 

111111111111

111 โครงการอ่านออกเสียงเพื่อคนตาบอด 1-62 1111111โครงการไหว้พระเวียนเทียนวันมาฆบูชา

 

1111111111

11    111โครงการรณรงค์วันสตรีสากลฯ111111111111โครงการอบรมวินัยจราจร 1-62

 

11111111111

1111 โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตฯ 3-6211111111โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 3-62

 

111111111

11111โครงการบริหารต้นทุน สมดุลชีวิตฯ1111111111โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 

111111111

1111โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตฯ  4-621111111โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 4-62

 

111111111

1111โครงการพลังนิสิตพลังจิตอาสา1111111111โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 5-62

 

11111111

1111โครงการไหว้พระเวียนเทียนวันวิสาขบูชา1111โครงการอ่านออกเสียงเพื่อคนตาบอด 2-62

 

11111111

11111โครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก111111111โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ปี 62

 

11111111

11111โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 6-621111111111โครงการต่อต้านสิ่งเสพติดโลก

 

11111111

1111โครงการถวายเทียนพรรษา ปี 6211111111111โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 7-62

 

11111111

1โครงการพลังเกษตร พลังนิสิต พลังจิตอาสา111111111โครงการสวมหมวกนิรภัยฯ

 

11111111

111111โครงการอบรมวินัยจราจร 2-6211111111111โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 8-62


Last Updated on Thursday, 16 January 2020 06:23