พัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 02 October 2017 07:30

นางสาวศิริรัตน์ เอี่ยมประไพ

หัวหน้าหน่วยพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล

นางสาวลดาวัลย์ วชิรเมฆากุล

ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล

 

มีหน้าที่จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความทันสมัยในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตและเตรียมความพร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากลอย่างเหมาะสม รวมถึงประสานงานดูแลการให้บริการศูนย์พัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล

Last Updated on Wednesday, 17 April 2019 06:52