กิจกรรม ปี 2557 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 13 February 2014 07:59

เกษตรอาสาอ่านออกเสียงเพื่อคนตาบอด

 

ปันรักสู่น้อง 12/57

 

ปลูกต้นกล้าความดีนนทรีอาสา

 

จิตอาสาทำความดีฯ 3/57

 

ค่ายคุณธรรมนำสุข 2

 

แห่เทียนพรรษา 57

 

KU FOR KU ครั้งที่ 2

 

นนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย

 

ปลูกปะการังเพื่อทะเลไทย

 

ปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 9/57

 

รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

 

สืบสานสงกรานต์วัฒนธรรมไทย


เกษตรอาสาอ่านออกเสียงเพื่อคนตาบอด ครั้งที่ 1/57

 

 

เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/57

 

 

แรลลี่สร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1/57

 

ไหว้พระสืบสานวัฒนธรรมไทย

 

ความรู้คู่ความดี

 

จิตอาสาทำความดี ครั้งที่ 1/57

 

เรียนรู้บริหารจัดการองค์กร (ไทยพีบีเอส)

 

ทำดีตามคำพ่อสอน

 

ปลูกต้นกล้าความดีนนทรีอาสา ครั้งที่ 1/57

 

ปลูกป่าถวายพ่อ

 

ปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 1/57

 

ปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 2/57

 

ปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 3/57

 

Last Updated on Wednesday, 15 January 2020 05:22