ประชาสัมพันธ์โครงการ Print
Written by Administrator   
Monday, 14 January 2013 06:27

วินัยนิสิตที่นิสิตทุกคนต้องทราบ !!!!

# แต่งกายอย่างไรให้สง่าและน่าภาคภูมิใจ #

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ส่อ-ทุจริตในการสอบ ผิดวินัยนิสิต #

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร#

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# คู่มือสำหรับนิสิต #

*ข้อมือ

ดาวน์โหลด


***********************************************************1111

 


 

Last Updated on Monday, 22 June 2020 08:34