กิจกรรม ปี 2558 Print
Written by Administrator   
Tuesday, 20 January 2015 04:53

 

พัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นบัณฑิต

ปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 6

เกษตรอาสาอ่านออกเสียงเพื่อคนตาบอด#1

เรียนรู้การบริหารจัดการองค์กร ครั้งที่ 1

รณรงค์งดเล่นการพนัน ครั้งที่ 1

9 วัด 9 ความดี ครั้งที่ 2

สร้างแรงใจป้องกันภัยใกล้ตัว

 

ทำงานเป็นทีมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

 

100 ดวงใจทำความดีเพื่อวัดสวนแก้ว

 

ทำดีเพื่อพ่อ

 

บริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย

 

ปันรักสู่น้อง 1/58

 

เยี่ยมบ้านพักคนชรา

 

รณรงค์วันเอดส์โลก

 

รณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

เส้นทางแห่งความก้าวหน้า

Last Updated on Tuesday, 17 March 2015 09:09