กิจกรรม ปี 2556 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 15 December 2012 08:08

-------=====---การบริหารเวลา-----เกษตรอาสาช่วยสภาฯ 1/56--คุณธรรมนำความรู้ได้อย่างไร------------

 

จิตอาสาทำความดีเพื่อ มก.2/56---ดนตรีเพื่อสุขภาพ---------ทำดีเพื่อพ่ออยู่หัว-------

 

ธรรมะนำใจใช้ชีวิตตามรอยพ่อ--ปันรักสู่น้อง 3/56---เปิดมุมมองรับเพื่อนบ้านอาเซียน

 

พัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นบัณฑิต--มนุษยสัมพันธ์สร้างสรรค์สังคม--ยกระดับคุณภาพชีวิต----------

 

---------แรลลี่จิตอาสา 1/56-----สร้างแรงใจป้องกันภัยใกล้ตัว--ไหว้พระค้นหาวัฒนธรรม 1/56

 

 Last Updated on Thursday, 14 March 2013 13:18